Tư vấn & đào tạo chuyên đề
Tư vấn & đào tạo các chuyên đề08:57 AM 16/09/2014

1. Khởi sự doanh nghiệp (SYB)

2. Tăng cường khả năng kinh doanh (IYB)

3. Lập kế hoạch kinh doanh (Business Plan)

4. Lập kế hoạch Marketing (Marketing plan)

...

Tư vấn & đào tạo các chuyên đề11:06 AM 18/04/2014

 

- Lập kế hoạch kinh doanh

- Thực hành nâng cao kỹ năng bán hàng hiệu quả

- Kế toán thực hành doanh nghiệp & thuế

- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng đa văn hóa