Kế toán - TC - Thuế
Bảng giá dịch vụ kế toán thuế02:15 PM 26/06/2014

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

Tư vấn thuế03:43 PM 06/02/2014

- Lập hồ sơ khai thuế ban đầu

- Báo cáo thuế

- Thủ tục hoàn thuế

- Quyết toán thuế

- Các dịch vụ khác về thuế

Dịch vụ tài chính08:34 AM 26/04/2012

New Page 1

- Hổ trợ huy động vốn

- Dàn xếp vốn

- Quản trị các nguồn vốn

Dịch vụ kế toán08:35 AM 26/04/2012

New Page 1

Kế toán doanh nghiệp trọn gói

- Hạch toán – lập sổ kế toán – tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán

- Báo cáo tài chính