Dịch vụ
Tư vấn & đào tạo các chuyên đề08:57 AM 16/09/2014

1. Khởi sự doanh nghiệp (SYB)

2. Tăng cường khả năng kinh doanh (IYB)

3. Lập kế hoạch kinh doanh (Business Plan)

4. Lập kế hoạch Marketing (Marketing plan)

...

Bảng báo giá dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu03:42 PM 08/07/2014

- Lập tờ khai hải quan

- Khai báo hải quan

- Thông quan

- Giao nhận hàng hóa

- Kiểm dịch, kiểm định, xin chứng nhận C/O,…

- Thanh khoản Hải quan hoàn thuế XNK

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế02:15 PM 26/06/2014

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

Hướng dẫn thực hiện báo cáo Tốt nghiệp, Luận văn kinh tế11:21 AM 18/04/2014

- Tư vấn, tìm kiếm đơn vị thực tập cho Sinh viên.

- Tư vấn xây dựng đề tài nghiên cứu và thực nghiệm.

- Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên Đại học.

- Hướng dẫn đề cương nghiên cứu cho Sinh viên sau đại học.

- Hướng dẫn thực hiện các luận văn/ luận án sau đại học.

Tư vấn xử lý số liệu thống kê kinh doanh11:11 AM 18/04/2014

- Tư vấn xây dựng mô hình Kinh tế, Tài chính

- Xử lý các số liệu Thống kê

- Đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật xử lý thống kê