Biểu mẫu khác

Kiểm nghiệm mô hình CAPM tổng quát

23/10/2014

 

 

 

Kiểm nghiệm mô hình CAPM tổng quát

Link tải :  https://drive.google.com/file/d/0B0VBnAwxGTUOeGstc3V1bDVXUTg/edit?usp=sharing

Link dự phòng : https://app.box.com/s/81v2yh4ofp2eembm5h1b

Các bài viết khác