Hướng dẫn thực hiện báo cáo Tốt nghiệp, Luận văn kinh tế

Hướng dẫn thực hiện báo cáo Tốt nghiệp, Luận văn kinh tế

18/04/2014

 

-

Tư vấn, tìm kiếm đơn vị thực tập cho Sinh viên.

-

Tư vấn xây dựng đề tài nghiên cứu và thực nghiệm.

-

Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên Đại học.

-

Hướng dẫn đề cương nghiên cứu cho Sinh viên sau đại học.

-

Hướng dẫn thực hiện các luận văn/ luận án sau đại học.

 

 

-

Bao gồm các giảng viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao được đào tạo trong và ngoài nước

 

+

 

Có kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tế

 

+

 

Có kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn

 

+

 

Có phương pháp làm việc tiên tiến hiện đại.

 

+

 

Năng động, tận tâm

 

 

 

 

-

Đội ngũ giảng viên/chuyên gia thường trực

 

+

 

TS. Đinh Bá Hùng Anh

 

+

 

NCS.TS. Nguyễn Văn Sáng

 

+

 

ThS. Nguyễn Trường Sơn

 

+

 

ThS. Trương Hoàng Hùng

Các bài viết khác