Tư vấn xử lý số liệu thống kê kinh doanh

Tư vấn xử lý số liệu thống kê kinh doanh

18/04/2014

 

-

 Tư vấn xây dựng mô hình Kinh tế, Tài chính

 

+

 

Mô hình hồi quy tuyến tính

 

+

 

Mô hình hồi quy phi tuyến

 

+

 

Mô hình Tài chinh, Chứng khoán

 

 

 

 

-

Xử lý các số liệu Thống kê

 

+

 

Thu thập số liệu

 

+

 

Mô tảo

 

+

 

Ước lượng

 

+

 

Kiểm định

 

+

 

Dự báo

 

 

 

 

-

Đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật xử lý thống kê

 

+

 

Trang bị kiến thức và huấn luyện kỹ năng thống kê về mô hình đang tư vấn

 

+

 

Chuyển giao kỹ thuật xử lý số liệu

 

+

 

Mở rộng tư duy về vấn đề nghiên cứu

 

 

-

Bao gồm các giảng viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao được đào tạo trong và ngoài nước

 

+

 

Có kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tế

 

+

 

Có kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn

 

+

 

Có phương pháp làm việc tiên tiến hiện đại.

 

+

 

Năng động, tận tâm

 

 

 

 

-

Đội ngũ giảng viên/chuyên gia thường trực

 

+

 

TS. Đinh Bá Hùng Anh

 

+

 

NCS.TS. Nguyễn Văn Sáng

 

+

 

ThS. Nguyễn Trường Sơn

 

+

 

ThS. Trương Hoàng Hùng

 

Các bài viết khác