Giao nhận vận tải

Giao nhận vận tải XNK

07/02/2014

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trọn gói :

Thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ thủ tục hải quan, các thủ tục khác có liên quan để thông quan – giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

   

Vận chuyển hàng hóa :

Nhận vận chuyển hàng hóa cho các phương thức sau:

-

Đường bộ bằng xe tải/ xe container

-

Đường sông

-

Đường biển

-

Đường hàng không

-

Đường sắt

-

Vận tải đa phương thức

   

Thuê hộ tàu biển :

Tư vấn cho chủ hàng lựa chọn, đàm phán ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến

 

Các bài viết khác