Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự

02/05/2012

Mẫu hợp đồng dân sự

01.    Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bất động sản

02.    Mẫu hợp đồng đấu giá bất động sản

03.    Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản

04.    Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

05.    Mẫu hợp đồng mua bán bất động sản

06.    Mẫu hợp đồng quản lý bất động sản

07.    Mẫu hợp đồng quảng cáo bất động sản

08.    Mẫu hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản

09.    Mẫu giấy đề nghị thẩm định giá bất động sản

10.     Mẫu biên bản bàn giao định giá bất động sản

11.     Mẫu biên bản bàn giao nhiệm vụ định giá bất động sản

12.     Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đấu giá bất động sản

13.     Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng định giá bất động sản

14.     Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán bất động sản

15.     Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (một phần ngôi nhà)

16.     Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

17.     Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

18.     Mẫu hợp đồng tặng cho nhà

19.     Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

20.     Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở

21.     Mẫu hợp đồng cho người nước ngoài thuê nhà (tiếng anh)

22.     Mẫu hợp đồng cho người nước ngoài thuê nhà (tiếng việt)

23.     Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

24.     Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

25.     Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

26.     Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

27.     Mẫu hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

28.     Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

29.     Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

30.     Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

31.     Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

32.     Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

33.     Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

34.     Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

35.     Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

36.     Mẫu hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

37.     Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

38.     Mẫu hợp đồng bảo lãnh (bằng động sản)

39.     Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

40.     Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

41.     Mẫu hợp đồng ủy quyền

42.     Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản

43.     Mẫu hợp đồng mua bán xe

44.     Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (trong lĩnh vực xuất bản)

45.     Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình)

46.     Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

47.     Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm)

48.     Mẫu hợp đồng hội nghị (tiếng anh)

49.     Mẫu hợp đồng hội nghị (tiếng việt)

50.     Mẫu hợp đồng đặt cọc

Các bài viết khác