Tư vấn khác

Tư vấn khác

24/04/2012

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường :

-

cấu ngành, sản phẩm

-

Cách thức vận hành của thị trường

-

Các yếu tố ảnh hưởng; cung & cầu; thị hiếu, tâm lý tiêu dùng/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng; đối thủ cạnh tranh; phân khúc thị trường,

-

Dự báo; định hướng phát triển;

 

 

Thông tin thương mại/ đầu tư/ xuất nhập khẩu

 

 

vấn mua bán doanh nghiệp (M&A) :

-

vấn thực hiện việc mua bán, chia tách, sát nhập doanh nghiệp

-

Giới thiệu cơ hội mua bán doanh nghiệp

-

vấn xác định giá trị doanh nghiệp nhằm mục đích góp vốn, chuyển nhượng

-

vấn đầu tư và giới thiệu đầu tư tài chính vào các dự án tiềm năng.

-

vấn chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần …v.v

 

 

vấn bất động sản :

-

Quản lý bất động sản

-

Giới thiệu cơ hội đầu tư, mua bán, cho thuê: khách sạn, cao ốc, căn hộ, khu Công nghiệp, khu du lịch ...v.v

-

Giới thiệu mua bán và cho thuê nhà xưởng sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao

-

Hướng dẫn qui trình đầu tư và hỗ trợ hồ sơ nhà thầu

-

vấn phát triển dự án đầu tư bất động sản từ quỹ đất và quỹ đầu tư

-

Liên minh, hợp tác khai thác kinh doanh bất động sản.

-

Các dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng.

-

Nhận ủy quyền giao dịch bất động sản.

Các bài viết khác